Dec 31, 2007

HAPPY NEW YEAR!!!

I wish you all a happy haiku year – too short to be bored, long enough to enjoy.

fireworks thunder
the snowfall continues
into New Year
saliutų griausmas
o snaigės tokios tylios
kaip ne Naujaisiais
Linkiu visiems laimingų haiku metų – per trumpų atsibosti, pakankamai ilgų džiaugtis.

Dec 15, 2007

last bread crumbs
ducks move away ─
kid‘s angry stare
nebėr trupinių
antys nuplaukia tolyn
vaikas pravirksta

Dec 13, 2007

few snow grains
so white, so innocent
the storm breaks
sniego kruopelė
tokia balta, nekalta
pūga prasideda

Dec 11, 2007

calm river flow
traffic on a glazed road ─
one-way pair
vienkryptis eismas ─
mašinos per plikšalą
ir upė tyki

Dec 9, 2007

forgotten apple
on a leafless tree ─
sour decoration
užmirštas vaisius
obels belapes šakas
Kalėdoms puošia

Dec 4, 2007

Haiku game finals

Finaly the Haiku game ended and it was a great pleasure to see all turns and twists in haiku line. It's up to you to judge if the telephone line is really that broken. Thanks to all who participated and shared time by writing, reading and commenting. If you like to participate in next round, please get in touch with me. And please, visit sites of all participants to read their poetry – just click on the names.

Galiausiai baigėsi mūsų Haiku žaidimas ir turiu pripažinti, kad buvo nepaprastai malonu stebėti netikėtus posūkius haiku linijoje. Palieku Jums spręsti ar mūsų telefono linija yra tikrai tokia sugedus. Ačiū visiems dalyvavusiems. Kas norėtų dalyvauti kitame rate, susisiekit su manim. O, ir neužmirškit apsilankyti dalyvių puslapiuose ir susipažinti su jų kūryba – tiesiog spustelkit ant jų vardų.

While gazing at the melting icicles I've whispered to Andrew:
Spoksodamas į varvančius varveklius aš pašnibždėjau Andrew:

dripping icicles –
cranky weather again
on the winter’s eve
varveklio lašas –
priešžiemis chuliganas
vėl kaulus laužo

In a dance with leaves, Andrew whispered to Franci:
Šokyje su lapais, Andrew pašnibždėjo Franci:

watching my breath
tumble in the wind –
dancing dead leaves
Still dreaming, Franci whispered to Capricorne in Hungarian:
Vis dar sapnuodamas, Franci vengriškai pašnibždėjo Capricorne:

winter advances
a sleek fox in the dark mist –
where dreams enter life
a tél írt nekem
hűvös, bús levelet
mely tova is szállt
Gazing upon stiffening ground, Capricorne whispered to Juliet in French:
Nužvelgdama stingstančią žemę, Capricorne prancūziškai pašnibždėjo Juliet:

grey clouds fall
on the ground so fragile –
winter awaits
le ciel gris tombe
sur la terre si fragile –
l'hiver attend
Looking for the truth, Juliet whispered to Corneliu in Italian:
Ieškodama tiesos, Juliet itališkai pašnibždėjo Corneliu:

the sky shouts
above the fragile earth -
the truth
il cielo grida
sulla terra fragile -
la verità
Enlightened by the morning sun, Corneliu whispered to Gillena in Romanian:
Apšviestas ryto saulės, Corneliu rumuniškai pašnibždėjo Gillena:

my truth
morning dew
dried by the sun
adevarul meu
roua diminetii
zvintata de soare
While listening to birds, Gillena whispered to Ruth:
Besiklausydama paukščių, Gillena pašnibždėjo Ruth:

yellow ixoras- -
a kiskadee is perched on
high voltage wires
Stunned by garden view, Ruth whispered to Ashi:
Abstulbinta sodo grožio, Ruth pašnibždėjo Ashi:

feathered beauty
poised above the garden –
electrifying
While gazing at still melting icicles, Ashi whispered to me in Danish:
Vis dar spoksodamas į tirpstančius varveklius, Ashi daniškai pašnibždėjo man:

Patiently
motionless
the feline waits
Tålmodig
ubevægelig
venter katten

Dec 2, 2007

rain pipe
tinkles me to sleep –
melting snow
mane užmigdo
tykūs lietvamzdžio garsai -
vėl sniegas tirpsta

Design by Ricardas