Jul 18, 2009

Shallow pond –
Fishes drizzle
In a cloudless sky
Seklus tvenkinys –
Žuveliokai krapnoja
Giedrame danguj

Jul 5, 2009

Crash, then another
Ever closer to my heart
Silent, fallen trees
Trenksmas, dar vienas
Kaip niekad arti širdies
Virtę du medžiai


In memory of my parents
Vydas-Juozas 1946-2008
Aldona 1944-2009

Sep 4, 2008

light raindrops
in my deep footprints
on the muddy path
lietaus lašeliai
mano giliuos pėdsakuos
dumblinam take

Jun 29, 2008

scented warble –
nightingale jugs
in a lime-tree
kvepianti trelė –
lakštingala nerimsta
žydinčioj liepoj

Jun 15, 2008

wind gust –
tiny grains of sand
justify my tear
vakario gūsis –
pateisina ašaras
smėlio smiltelė

May 10, 2008

too far afield
in the city downtown –
a dandelion fuzz
sklendžia vienišas –
pūkas pienės paklydęs
tarp miesto mūrų

May 5, 2008

dandelion field –
naked oak tree awaits
a bubble bath
ąžuolas nuogas
kiaulpienių pievoj laukia
burbulų vonios

Design by Ricardas