Sep 4, 2008

light raindrops
in my deep footprints
on the muddy path
lietaus lašeliai
mano giliuos pėdsakuos
dumblinam take

Jun 29, 2008

scented warble –
nightingale jugs
in a lime-tree
kvepianti trelė –
lakštingala nerimsta
žydinčioj liepoj

Jun 15, 2008

wind gust –
tiny grains of sand
justify my tear
vakario gūsis –
pateisina ašaras
smėlio smiltelė

May 10, 2008

too far afield
in the city downtown –
a dandelion fuzz
sklendžia vienišas –
pūkas pienės paklydęs
tarp miesto mūrų

May 5, 2008

dandelion field –
naked oak tree awaits
a bubble bath
ąžuolas nuogas
kiaulpienių pievoj laukia
burbulų vonios

May 3, 2008

immovables crisis?
ha! Two starlings fight
for a nesting-box
dėl inkilėlio
du varnėnai mušasi –
statybų krizė?

Apr 30, 2008

first cuckoo –
I step outside barefoot
to count my years
pirma gegutė –
išeinu basas laukan
metų skaičiuoti
In Lithuanian folk the cuckoo is a mysterious and magic bird. Until the cuckoo's call is heard, venturing outdoors in bare feet is dangerous even if the weather is warm because the earth underneath is still frozen and can cause ailments. The cuckoo's call dispels the last vestige of winter and ensures the cold is gone for good. When a person hears the cuckoo's first call he or she may ask: "How many years will I live?" The answer is the number of times the cuckoo calls after the question.

Apr 24, 2008


certain death
in my favorite color –
sluggish so far

kol kas lėtoka –
mano mėgstamos spalvos
angis mirtina
p.s. Those using MS Internet Explorer will see picture in black and white so please click on the picture to see it in colours.

Apr 18, 2008

spring sprinkle –
the mossy stone
grows softer
balandžio dulksna –
akmuo apsamanojęs
minkštesnis rodos

Apr 11, 2008

quivers wearily
amongst soft catkins
an old frail leaf
virpa pavargęs
tarp švelnučių kačiukų
bespalvis lapas

Apr 6, 2008

louring sky –
blame on woodpecker
and myself
apniukęs dangus –
skuba kvailys apkaltint
genį ir save

Apr 3, 2008


snow is gone –
mournful snowdrops
on the hillside
kalvos pašlaitė –
žiemos sniegui nutirpus
snieguolės gedi

Apr 2, 2008

I am back

I am back from hiking to haiku. Thanks to all of you for your kind wishes, they meant a lot to me. The trip was great, I have managed to travel in Panama, Costa Rica and Nicaragua, had a lot of wonderful meetings, had a lot of time to think but... I missed all of you a lot. It will take a while to visit all of you for you've been really busy in my absence - I have more than 500 haiku posts to read. Well, let's look at the bright side of it - I've got something to enjoy for another month or so. And, as I have already said hi, it's time to say ku too. Let's get haikuing!


Aš grįžau. Ačiū visiems už malonius palinkėjimus, jie man tikrai svarbūs. Kelionė buvo nuostabi, man pavyko pakeliauti Panamoje, Kosta Rikoje ir Nikaragvoje, apturėjau daugybę nuotykių, turėjau begales laiko apmąstymams, bet... labai pasiilgau jūsų visų. Prireiks nemažai laiko, kol apsilankysiu pas visus, nes panašu, kad kol manęs nebuvo, rašėte labai produktyviai - turėsiu perskaityti daugiau kaip 500 haiku. Hm, galima įžvelgti ir šviesią pusę - bus gražaus skaitymo visam mėnesiui ar net daugiau. Jei jau pasisveikinau, tai dabar galima pradėt ir kurti. Kantrybės visiems skaitantiems.

Feb 24, 2008

I am off to travel in Central America till the very end of March. I will try to get online from time to time and even write a haiku so hopefully you won’t forget me before I return home. Keep checking my site or subscribe to the news. My best regards to everybody and see you around soon.

Feb 20, 2008


morning sun –
swan’s lair melts
so do my ears
rytmečio saulė –
tirpsta ausys ir guolis
gulbės naktinis
p.s. Those using MS Internet Explorer may see picture in black and white then please, click on the picture to see it in colours. I am trying to fix the problem but no luck so far. If you have suggestions you could safe my life.

Feb 12, 2008

I get up early and prepare for a small photo walk. Just before leaving the house, I look out of the window. Remaining small patches of snow on the hill side reflect morning sun. Few tits play around in the nut-tree. Everything looks just perfect for taking some shots. Then, my eyes unwillingly focus on the window surface.

low winter sun –
dusted fingerprints emerge
on the window

I suddenly remember year old robbery like it happened yesterday. Who is using my old camera now? I wonder and double-check the locks.

house alarmed
shy bird finally looks
into the clean lens

Atsikeliu anksti ir paskubomis susiruošiu nedideliam foto pasivaikščiojimui. Prieš išeinant žvilgteliu pro langą. Įkalnėje išlikę sniego lopinėliai atspindi rytmečio saulę. Kelios zylės žaidžia plikame lazdyne. Viskas atrodo idealiai keliems foto šūviams. Tada, mano žvilgsnis nevalingai sustoja ties pačiu langu. Staiga prisimenu metų senumo buto vagystę, lyg ji būtų įvykusi tik vakar. Kažin kas dabar naudojasi mano senu fotoaparatu? Dar kartą patikrinu ar gerai uždaryti langai ir durys.

vasario saulė –
senas piršto antspaudas
ant lango stiklo

Feb 5, 2008

On the way back from a travel agency I drop by the tiny old cemetery near my house. Warm looking sunshine breaks through bare maple trees and looks so inviting that I can not resist a little walk. It is very quiet in here. I almost can hear whispers calling long faded names. Memories carry me away for a while. Few fallen leaves rustle disturbed by a light gust. Suddenly, a black shadow over my head gives me goose bumps.

raven croaks
above the bare trees –
herald of death

quiet again
fixed-date ticket
in my bag

Grįždamas iš kelionių agentūros stabteliu prie senų kapinaičių netoli namų. Pro belapes klevų šakas prasimušantys saulės spinduliai tokie kviečiantys, kad nesusilaikau ir užsuku trumpam pasivaikščiojimui. Čia labai tylu. Atrodo, kad beveik girdžiu pašnibždomis skaitomus seniai išblukusius vardus. Nejučiomis užsimirštu prisiminimuose. Lengvas gūsis sušnara kritusiuose lapuose. Staiga pašiurpstu juodam šešėliui nusklendus virš galvos.

krankteli varnas
aukštai virš nuogų medžių –
mirties pranašas

širdis vėl rami
mano krepšy - bilietas
fiksuota data

Jan 27, 2008

swirls in the wind
swarm of snowflake midges
cold stings to the face
vėjo draikoma
marška sniego mašalų
į skruostus gelia

Jan 26, 2008

heavy headwind
old man deigns to stoop
eyes full of tears
priešinis vėjas
senolis sunkiai lenkias
ašarodamas

Jan 21, 2008

flight’s canceled
duck‘s feather stuck
on the ice-floe
atšauktas skrydis –
ant ledo lyties plunksna
anties prilipus

Jan 20, 2008

long winter rain –
neighbors’ mossy roof
reverts to green
tas žiemos lietus!
samanotas kaimyno
stogas - vėl žalias

Design by Ricardas