Dec 31, 2007

HAPPY NEW YEAR!!!

I wish you all a happy haiku year – too short to be bored, long enough to enjoy.

fireworks thunder
the snowfall continues
into New Year
saliutų griausmas
o snaigės tokios tylios
kaip ne Naujaisiais
Linkiu visiems laimingų haiku metų – per trumpų atsibosti, pakankamai ilgų džiaugtis.

Dec 15, 2007

last bread crumbs
ducks move away ─
kid‘s angry stare
nebėr trupinių
antys nuplaukia tolyn
vaikas pravirksta

Dec 13, 2007

few snow grains
so white, so innocent
the storm breaks
sniego kruopelė
tokia balta, nekalta
pūga prasideda

Dec 11, 2007

calm river flow
traffic on a glazed road ─
one-way pair
vienkryptis eismas ─
mašinos per plikšalą
ir upė tyki

Dec 9, 2007

forgotten apple
on a leafless tree ─
sour decoration
užmirštas vaisius
obels belapes šakas
Kalėdoms puošia

Dec 4, 2007

Haiku game finals

Finaly the Haiku game ended and it was a great pleasure to see all turns and twists in haiku line. It's up to you to judge if the telephone line is really that broken. Thanks to all who participated and shared time by writing, reading and commenting. If you like to participate in next round, please get in touch with me. And please, visit sites of all participants to read their poetry – just click on the names.

Galiausiai baigėsi mūsų Haiku žaidimas ir turiu pripažinti, kad buvo nepaprastai malonu stebėti netikėtus posūkius haiku linijoje. Palieku Jums spręsti ar mūsų telefono linija yra tikrai tokia sugedus. Ačiū visiems dalyvavusiems. Kas norėtų dalyvauti kitame rate, susisiekit su manim. O, ir neužmirškit apsilankyti dalyvių puslapiuose ir susipažinti su jų kūryba – tiesiog spustelkit ant jų vardų.

While gazing at the melting icicles I've whispered to Andrew:
Spoksodamas į varvančius varveklius aš pašnibždėjau Andrew:

dripping icicles –
cranky weather again
on the winter’s eve
varveklio lašas –
priešžiemis chuliganas
vėl kaulus laužo

In a dance with leaves, Andrew whispered to Franci:
Šokyje su lapais, Andrew pašnibždėjo Franci:

watching my breath
tumble in the wind –
dancing dead leaves
Still dreaming, Franci whispered to Capricorne in Hungarian:
Vis dar sapnuodamas, Franci vengriškai pašnibždėjo Capricorne:

winter advances
a sleek fox in the dark mist –
where dreams enter life
a tél írt nekem
hűvös, bús levelet
mely tova is szállt
Gazing upon stiffening ground, Capricorne whispered to Juliet in French:
Nužvelgdama stingstančią žemę, Capricorne prancūziškai pašnibždėjo Juliet:

grey clouds fall
on the ground so fragile –
winter awaits
le ciel gris tombe
sur la terre si fragile –
l'hiver attend
Looking for the truth, Juliet whispered to Corneliu in Italian:
Ieškodama tiesos, Juliet itališkai pašnibždėjo Corneliu:

the sky shouts
above the fragile earth -
the truth
il cielo grida
sulla terra fragile -
la verità
Enlightened by the morning sun, Corneliu whispered to Gillena in Romanian:
Apšviestas ryto saulės, Corneliu rumuniškai pašnibždėjo Gillena:

my truth
morning dew
dried by the sun
adevarul meu
roua diminetii
zvintata de soare
While listening to birds, Gillena whispered to Ruth:
Besiklausydama paukščių, Gillena pašnibždėjo Ruth:

yellow ixoras- -
a kiskadee is perched on
high voltage wires
Stunned by garden view, Ruth whispered to Ashi:
Abstulbinta sodo grožio, Ruth pašnibždėjo Ashi:

feathered beauty
poised above the garden –
electrifying
While gazing at still melting icicles, Ashi whispered to me in Danish:
Vis dar spoksodamas į tirpstančius varveklius, Ashi daniškai pašnibždėjo man:

Patiently
motionless
the feline waits
Tålmodig
ubevægelig
venter katten

Dec 2, 2007

rain pipe
tinkles me to sleep –
melting snow
mane užmigdo
tykūs lietvamzdžio garsai -
vėl sniegas tirpsta

Nov 30, 2007

it melts fast
white on my head
except my years
greitai nutirpsta
baltis nuo galvos, lieka
metų tik žymės

Nov 27, 2007

This is my first attempt to write tanka so, please, don't be to harsh on me with comments :)

noisy jay
casually rummages
in ageing leaves
black and white photos
remind me to call mom

triukšmingas kėkštas
nerūpestingai kuičias
senstančiuos lapuos
juodai baltos nuotraukos
reikia paskambint mamaiTai pirmas mano bandymas parašyti tanka, todėl prašau nebūkit per žiaurūs su komentarais :)

Nov 26, 2007

two noisy jays
rummage old leaves
so alike us
triukšmingi kėkštai
kuičias kritusiuos lapuos
visai kaip mudu

Nov 24, 2007

I work out in a gym and watch the rain playing darts in the slow river. Ancient castle on the high hill is barely visible through a haze. I wipe sweat from my forehead and try to look for something lasting longer than the pile of stones arranged together by long forgotten ancestors. My look returns to the rain. I feel fatigue in my legs. The very last leaf hovers down into the river.

last leaf
in a free motion
beyond me
Minu pedalus sporto klube ir negaliu atsiplėšt nuo vaizdo anapus lango – smulkus lietus taip užkrečiamai Neryje žaidžia smiginį. Nusibraukiu nuo kaktos prakaito lašus. Turškiančioje migloje matosi tik Gedimino pilies kontūrai, tiek tat ir didybės, atkeliavusios per amžius. Nebepastebiu šalimais judančių žmonių. Bandau akimis ieškot kažko amžinesnio, nei žmogaus rankomis sudėliotų akmenų krūva, ir vėl grįžtu prie lietaus. Kojose pradedu jausti nuovargį. Nuo medžio atitrūksta paskutinis lapas ir nusklendžia upėn.

lietaus lašai ir
lapas upe taip lengvai
tiktai ne mudu

Nov 21, 2007

Finally I have managed to subscribe to all active Haiku Blogs that I know. Now all new posts are just delivered to my Reader and I have more time for contemplating. Oh besides, there is another cool possibility – I can export my subscriptions to anyone who’s willing to save some time for visiting Haijin community and creating haiku.

speck of dust –
cat’s tap on keyboard
makes Reader surf
dulkei leidžiantis
katė klavišais žaidžia
Reader’is naršo
Galiausiai man pavyko užsiprenumeruoti visus man žinomus aktyvius haiku blogus. Dabar visi nauji įrašai automatiškai atkeliauja į mano Reader’į ir aš turiu dugiau laisvo laiko meditavimui. O, tarp kitko, yra dar viena šauni galimybė – aš galiu eksportuoti savo prenumeratas bet kam, kas norėtų sutaupyti laiko, kurį galėtų skirti bendravimui ir haiku rašymui.

Nov 19, 2007

thick milky mist –
my nose looks shorter
grounded planes
tas tirštas rūkas –
mano nosis trumpesnė
ilsis lakūnai

Nov 18, 2007

Snow is melting again. With autumn colors gone the cloudy morning looks so grey.

lonely crow
late autumn morning –
so alike
vieniša varna
rudens vėlyvo rytas –
tokie panašūs
Sniegas vėl tirpsta. Rudenio spalvoms nublankus apniukęs rytas atrodo toks pilkas.

Nov 16, 2007

Our Haiku game has started today. I was afraid that nobody will be interested in it but we have ten participants in total coming from Canada, Denmark, Hungary, Lithuania, Romania, Scotland, Trinidad and Tobago, and the United States. So, I am sure we will have some fun writing haiku here. Please, check my Blog from time to time and you will see the results of the game within next few days.

nine whispers
along the broken line –
haiku game
šnabžda devyni
gendančiu telefonu –
haiku žaidimas
Šiandien pradėtas haiku žaidimas. Pradžioje abejojau, ar bus dalyvaujančių, bet atsirado dešimt norinčių iš įvairiausių pasaulio šalių – Danijos, JAV, Kanados, Lietuvos, Rumunijos, Škotijos, Trinidado ir Tobago ir Vengrijos. Dabar jau esu įsitikinęs, kad bus linksma. Taigi, retkarčiais sugrįžkite čia ir artimiausiomis dienomis pamatysite žaidimo rezultatus.

Nov 13, 2007


early snow –
butterfly blooms
in cold cover
rudenio pokštas –
drugiu po sniegu tupi
žiedas raudonas

p.s. Those using MS Internet Explorer may see picture in black and white then please, click on the picture to see it in colours. I am trying to fix the problem but no luck so far. If you have suggestions you could safe my life.

Nov 11, 2007


first snow -
naked dog rose fruits
white toppings
nelauktas sniegas –
nuogos erškėčio uogos
baltom kepurėmfeatured on http://dailyhaiku.blogfa.com/

Nov 9, 2007

Haiku game

We have a game called ‘broken telephone’ in Lithuania. A sentence is passed through a chain of people by whispering it to a person next to you, then he/she whispers further on and so till the last person who announces loudly what he/she have heard. Normally, it is different from what initially was said and more people participate funnier it ends up.I thought why not to bring some fun into haiku writing. So, please, join me in a little game. Rules are simple. You have to email me your name, city, country, email address and indicate languages that you can use for reading or writing haiku. One language is fine too. I’ll make a chain of participants and send a haiku to the first one. Then, inspired by that haiku the participant has to write his own one in the same or another language and send it to me. And so on, until the last person. Then, all chain will be published here and we will see if we want to repeat it.More people will participate, more fun we get, so please, spread the word to the world and comment here if you have suggestions. I’ll be waiting for 1st round registrations until November 16th. The game starts now!

Haiku žaidimas

Dauguma tikriausiai žinote sugedusio telefono žaidimą, kai žodis pašnibždomis perduodamas dalyvių grandinėje, kol galiausiai paskutinis garsiai pasako, ką išgirdo. Rezultatas dažniausiai būna juokingas ir skiriasi nuo pirminės versijos. Pagalvojau, kodėl nepritaikius šio principo kuriant haiku ir truputį pasilinksminti. Taigi, kviečiu pažaisti. Taisyklės paprastos. Atsiųskite man savo vardą, miestą, el. pašto adresą ir nurodykite, kokiomis kalbomis galėtumėt suprasti ar parašyti haiku. Aš sudarysiu dalyvių grandinę ir išsiųsiu pirmą haiku. Tada, pagal suvoktą prasmę dalyvis turi parašyti savo haiku ta pačia ar kita kalba ir atsiųsti man. Ir taip iki paskutinio dalyvio. Tada visa haiku grandinė bus publikuojama čia ir pažiūrėsime, ar verta tai dar kartą pakartoti. Kuo daugiau dalyvių, tuo linksmiau, todėl paskleiskite šią žinią pasauliui ir komentuokite čia, jei turite kokių nors pasiūlymų. Aš registruosiu 1-o rato dalyvius iki lapkričio 16 d.
Te žaidimas prasideda!

Nov 8, 2007

what a dandy --
nut-tree spruces up
with lamb’s-tails
koksai dabišius!
žirginiais išsipuošęs
lazdyno krūmas

Nov 7, 2007

It was snowing for a few hours in the morning. Some snow still shines in twilight – what a poetic reminder to get winter tyres.

guests arrive
the cat rolls itself up
on a car hood
svečiai atvyko --
ant variklio dangčio
rainas kamuolys
Iš ryto snigo kelias valandas. Šiek tiek sniego vis dar boluoja vakaro prietemoje – poetiškas priminimas pasikeisti padangas.

Nov 5, 2007

squirrel checks
an empty nest box -
roller’s timeshare
smalsi voverė
tikrina paukščio būstą -
rudens iškrėstą

Nov 4, 2007

At this time of the year we are not supposed to have flowers in the fields or snow or thunder. But we have. All in one. Most likely it is because of wrong expectations.

rape flower bows
to unexpected snowflakes
on a short visit
rapsų žiedeliai
lenkias snaigėms nelauktoms
ir vėl geltoni
Šiuo metų laiku lyg ir neturėtų būti žiedų laukuose, ar sniego ar griaustinio. Bet yra. Viskas viename.

Nov 1, 2007

Today, all people in Lithuania are visiting the graves of deceased relatives, where they offer prayers and lay flowers. Cemeteries are lighten up by the candles all night till the last one fades away. Rain adds to the melancholy of the day.

candle‘s shadow
on a leafy ancient grave
no name to recall
žvakės šešėlis
ant bevardžio kapelio
lapų šildomo
Šiandien visi prisimena išėjusius anapilin artimuosius, lanko kapus, puošia juos gėlėmis. Visą naktį kapinės švyti žvakių šviesomis, kol paskutinės nublanksta ryto šviesoje.

Oct 31, 2007

I went to Munich in Germany for a few days. It was too late for Oktoberfest but still in time for some beer and autumn views.

old man trips
on fallen chestnuts -
one too many
klupteli senis
ant kritusių kaštonų -
taurele per daug
Kelias dienas svečiavausi Miunchene. Oktoberfest jau baigėsi, bet alaus ir rudeninių vaizdų užteko.

Oct 28, 2007

Lazy Sunday morning. Seems like the leaves are the only busy things around.

one then another
chestnut leaves flutter down -
pieces of a puzzle
vienas po kito
sklendžia lapai kaštono -
dėlionę žaidžia

Tingus sekmadienio rytas. Atrodo, kad lapai yra vieninteliai, kažkuom užsiėmę.

Oct 27, 2007

I see so many different trees through my window. They remind me of an old Lithuanian folk tale. At the end of it, queen of grass snakes turned her children into trees - sons have become oak, ash and birch, daughter, who betrayed her father, have become asp, and queen herself - fir. The family still looks nice though, especially in autumn.

ironic finale:
oak leaf at the feet
of the bare asp
ąžuolo lapas
po plinkančia drebule -
kokia pabaiga!
Už lango matau tiek daug visokiausių medžių. Prisimenu pasaką "Eglė, žalčių karalienė" ir medžiais virtusius vaikus. Visa šeima vis dar atrodo gražiai, ypatingai rudenį.

Oct 26, 2007

I see a tit visiting from north busy preparing nest in the crack of the building. Winter is inevitable but still – I get surprised by it every year.

migrant tit
settling in the wall crack
all in wait
priklydus zylė
kuriasi sienos plyšy
visi laukime
Matau iš šiaurės atvykusią zylę, besikuriančią pastato sienos plyšyje. Žiema neišvengiama, bet aš kiekvienais metais vis nustembu jos sulaukęs.

Oct 25, 2007

I was out of the country visiting Brussels for a few days. Nothing has changed back here with exception of few leaves that landed during my absence. I’ve missed the glory of their final act.
touch on cheek
to the wind’s tune
leaf falls
paliečia skruostą
šiaurryčio šokdinamas
rudenio lapas
Buvau porai dienų išvykęs į Briuselį. Per tą laiką čia niekas nepasikeitė, išskyrus kelis lapus, nukritusius man nematant. Pražiopsojau jų paskutinio veiksmo didybę.

Oct 22, 2007

Every day at the same time in the morning crows are flying out of the town to the feeding grounds in the city rubbish dump. They fly together in long long flock passing by for an hour or so. In the evening, they all return to the city for a loud talk and sleep. Do we do the same? I keep wondering.

lonely crow
against the morning wind
late for the feast
vienišas varnas
ryte blaškomas šiaurio
puoton vėluoja
Kiekvieną dieną tuo pačiu metu iš ryto varnos skrenda iš miesto į užmiesčio savartyną maitintis. Jos skrenda kartu ilgu juodu būriu, slenkančiu iš miesto visą valandą ar net daugiau. Vakare jos grįžta į miestą triukšmingam "paliežuvavimui" ir miegui. Ar mes taip pat kaip tos varnos? Vis bandau suvokti skirtumus.

Oct 21, 2007

jingling of
birch golden medallions
blind beggar
rytmety vėjas
beržo auksu skambina
elgeta aklas

Oct 20, 2007

yellow leaf
flies into the balcony ─
kitten’s delight
kačiuko džiaugsmas -
rudens lapas geltonas
leidžias balkone

Oct 19, 2007

random slip ─
traceur lands softly
on a leafy cushion
mieste vėl dulksna ─
treiseris gula minkštai
rudens patalan

Oct 18, 2007

falls asleep
while typing silence
haiku master
saldžiai užmiega
tylą žodžiais piešdamas
haiku poetas

Oct 17, 2007

hedgehog snuffles
in naked raspberry bush
betrayer autumn
ežiukas pukši
plikam aviečių krūme
tas šelmis ruduo

Oct 16, 2007

yellowed graves
in autumn maple grove
same all around
pageltę kapai
tarp gęstančių klevų
ilsisi sargas

Oct 15, 2007

crack in grey
warms up my back -
autumn treat
plyšys pilkame
šiltai nugarą glosto
rudenio džiaugsmai

published on http://autumnhaiku2007.blogspot.com/

Oct 14, 2007

lost snowflake
icy touch on cheek
it rains again

Oct 13, 2007

cats drenched to the skin
hiding in shabby woodsheds...
October storms
rudens pranašai
senamiesčio kiemely
varvančios katės

Oct 12, 2007

reading path
of scented autumn letters –
colours of the wind

winning haiku on http://www.poetry.com/
2007-10-12 entry

žemėn pašnibždom
nukaršęs klevo lapas
rūko duobkasiai

Oct 11, 2007

rytmečiui šąlant
tuopa medvilne žydi
žiedai vandenin

Oct 10, 2007

pažaidę tupia
miglos tylių mašalų
balčiu ant lapų

Oct 9, 2007

spalis nedoras
trumpą rudenį buria
sniegu į balas

Oct 8, 2007

nuilsę lapai
medžiu pavirtus liepa
neužuost medaus

Oct 7, 2007

žvirblių pulkelis
spalvina kiemą pilką
muilo burbulais

Design by Ricardas