Oct 31, 2007

I went to Munich in Germany for a few days. It was too late for Oktoberfest but still in time for some beer and autumn views.

old man trips
on fallen chestnuts -
one too many
klupteli senis
ant kritusių kaštonų -
taurele per daug
Kelias dienas svečiavausi Miunchene. Oktoberfest jau baigėsi, bet alaus ir rudeninių vaizdų užteko.

Oct 28, 2007

Lazy Sunday morning. Seems like the leaves are the only busy things around.

one then another
chestnut leaves flutter down -
pieces of a puzzle
vienas po kito
sklendžia lapai kaštono -
dėlionę žaidžia

Tingus sekmadienio rytas. Atrodo, kad lapai yra vieninteliai, kažkuom užsiėmę.

Oct 27, 2007

I see so many different trees through my window. They remind me of an old Lithuanian folk tale. At the end of it, queen of grass snakes turned her children into trees - sons have become oak, ash and birch, daughter, who betrayed her father, have become asp, and queen herself - fir. The family still looks nice though, especially in autumn.

ironic finale:
oak leaf at the feet
of the bare asp
ąžuolo lapas
po plinkančia drebule -
kokia pabaiga!
Už lango matau tiek daug visokiausių medžių. Prisimenu pasaką "Eglė, žalčių karalienė" ir medžiais virtusius vaikus. Visa šeima vis dar atrodo gražiai, ypatingai rudenį.

Oct 26, 2007

I see a tit visiting from north busy preparing nest in the crack of the building. Winter is inevitable but still – I get surprised by it every year.

migrant tit
settling in the wall crack
all in wait
priklydus zylė
kuriasi sienos plyšy
visi laukime
Matau iš šiaurės atvykusią zylę, besikuriančią pastato sienos plyšyje. Žiema neišvengiama, bet aš kiekvienais metais vis nustembu jos sulaukęs.

Oct 25, 2007

I was out of the country visiting Brussels for a few days. Nothing has changed back here with exception of few leaves that landed during my absence. I’ve missed the glory of their final act.
touch on cheek
to the wind’s tune
leaf falls
paliečia skruostą
šiaurryčio šokdinamas
rudenio lapas
Buvau porai dienų išvykęs į Briuselį. Per tą laiką čia niekas nepasikeitė, išskyrus kelis lapus, nukritusius man nematant. Pražiopsojau jų paskutinio veiksmo didybę.

Oct 22, 2007

Every day at the same time in the morning crows are flying out of the town to the feeding grounds in the city rubbish dump. They fly together in long long flock passing by for an hour or so. In the evening, they all return to the city for a loud talk and sleep. Do we do the same? I keep wondering.

lonely crow
against the morning wind
late for the feast
vienišas varnas
ryte blaškomas šiaurio
puoton vėluoja
Kiekvieną dieną tuo pačiu metu iš ryto varnos skrenda iš miesto į užmiesčio savartyną maitintis. Jos skrenda kartu ilgu juodu būriu, slenkančiu iš miesto visą valandą ar net daugiau. Vakare jos grįžta į miestą triukšmingam "paliežuvavimui" ir miegui. Ar mes taip pat kaip tos varnos? Vis bandau suvokti skirtumus.

Oct 21, 2007

jingling of
birch golden medallions
blind beggar
rytmety vėjas
beržo auksu skambina
elgeta aklas

Oct 20, 2007

yellow leaf
flies into the balcony ─
kitten’s delight
kačiuko džiaugsmas -
rudens lapas geltonas
leidžias balkone

Oct 19, 2007

random slip ─
traceur lands softly
on a leafy cushion
mieste vėl dulksna ─
treiseris gula minkštai
rudens patalan

Oct 18, 2007

falls asleep
while typing silence
haiku master
saldžiai užmiega
tylą žodžiais piešdamas
haiku poetas

Oct 17, 2007

hedgehog snuffles
in naked raspberry bush
betrayer autumn
ežiukas pukši
plikam aviečių krūme
tas šelmis ruduo

Oct 16, 2007

yellowed graves
in autumn maple grove
same all around
pageltę kapai
tarp gęstančių klevų
ilsisi sargas

Oct 15, 2007

crack in grey
warms up my back -
autumn treat
plyšys pilkame
šiltai nugarą glosto
rudenio džiaugsmai

published on http://autumnhaiku2007.blogspot.com/

Oct 14, 2007

lost snowflake
icy touch on cheek
it rains again

Oct 13, 2007

cats drenched to the skin
hiding in shabby woodsheds...
October storms
rudens pranašai
senamiesčio kiemely
varvančios katės

Oct 12, 2007

reading path
of scented autumn letters –
colours of the wind

winning haiku on http://www.poetry.com/
2007-10-12 entry

žemėn pašnibždom
nukaršęs klevo lapas
rūko duobkasiai

Oct 11, 2007

rytmečiui šąlant
tuopa medvilne žydi
žiedai vandenin

Oct 10, 2007

pažaidę tupia
miglos tylių mašalų
balčiu ant lapų

Oct 9, 2007

spalis nedoras
trumpą rudenį buria
sniegu į balas

Oct 8, 2007

nuilsę lapai
medžiu pavirtus liepa
neužuost medaus

Oct 7, 2007

žvirblių pulkelis
spalvina kiemą pilką
muilo burbulais

Design by Ricardas