Nov 30, 2007

it melts fast
white on my head
except my years
greitai nutirpsta
baltis nuo galvos, lieka
metų tik žymės

Nov 27, 2007

This is my first attempt to write tanka so, please, don't be to harsh on me with comments :)

noisy jay
casually rummages
in ageing leaves
black and white photos
remind me to call mom

triukšmingas kėkštas
nerūpestingai kuičias
senstančiuos lapuos
juodai baltos nuotraukos
reikia paskambint mamaiTai pirmas mano bandymas parašyti tanka, todėl prašau nebūkit per žiaurūs su komentarais :)

Nov 26, 2007

two noisy jays
rummage old leaves
so alike us
triukšmingi kėkštai
kuičias kritusiuos lapuos
visai kaip mudu

Nov 24, 2007

I work out in a gym and watch the rain playing darts in the slow river. Ancient castle on the high hill is barely visible through a haze. I wipe sweat from my forehead and try to look for something lasting longer than the pile of stones arranged together by long forgotten ancestors. My look returns to the rain. I feel fatigue in my legs. The very last leaf hovers down into the river.

last leaf
in a free motion
beyond me
Minu pedalus sporto klube ir negaliu atsiplėšt nuo vaizdo anapus lango – smulkus lietus taip užkrečiamai Neryje žaidžia smiginį. Nusibraukiu nuo kaktos prakaito lašus. Turškiančioje migloje matosi tik Gedimino pilies kontūrai, tiek tat ir didybės, atkeliavusios per amžius. Nebepastebiu šalimais judančių žmonių. Bandau akimis ieškot kažko amžinesnio, nei žmogaus rankomis sudėliotų akmenų krūva, ir vėl grįžtu prie lietaus. Kojose pradedu jausti nuovargį. Nuo medžio atitrūksta paskutinis lapas ir nusklendžia upėn.

lietaus lašai ir
lapas upe taip lengvai
tiktai ne mudu

Nov 21, 2007

Finally I have managed to subscribe to all active Haiku Blogs that I know. Now all new posts are just delivered to my Reader and I have more time for contemplating. Oh besides, there is another cool possibility – I can export my subscriptions to anyone who’s willing to save some time for visiting Haijin community and creating haiku.

speck of dust –
cat’s tap on keyboard
makes Reader surf
dulkei leidžiantis
katė klavišais žaidžia
Reader’is naršo
Galiausiai man pavyko užsiprenumeruoti visus man žinomus aktyvius haiku blogus. Dabar visi nauji įrašai automatiškai atkeliauja į mano Reader’į ir aš turiu dugiau laisvo laiko meditavimui. O, tarp kitko, yra dar viena šauni galimybė – aš galiu eksportuoti savo prenumeratas bet kam, kas norėtų sutaupyti laiko, kurį galėtų skirti bendravimui ir haiku rašymui.

Nov 19, 2007

thick milky mist –
my nose looks shorter
grounded planes
tas tirštas rūkas –
mano nosis trumpesnė
ilsis lakūnai

Nov 18, 2007

Snow is melting again. With autumn colors gone the cloudy morning looks so grey.

lonely crow
late autumn morning –
so alike
vieniša varna
rudens vėlyvo rytas –
tokie panašūs
Sniegas vėl tirpsta. Rudenio spalvoms nublankus apniukęs rytas atrodo toks pilkas.

Nov 16, 2007

Our Haiku game has started today. I was afraid that nobody will be interested in it but we have ten participants in total coming from Canada, Denmark, Hungary, Lithuania, Romania, Scotland, Trinidad and Tobago, and the United States. So, I am sure we will have some fun writing haiku here. Please, check my Blog from time to time and you will see the results of the game within next few days.

nine whispers
along the broken line –
haiku game
šnabžda devyni
gendančiu telefonu –
haiku žaidimas
Šiandien pradėtas haiku žaidimas. Pradžioje abejojau, ar bus dalyvaujančių, bet atsirado dešimt norinčių iš įvairiausių pasaulio šalių – Danijos, JAV, Kanados, Lietuvos, Rumunijos, Škotijos, Trinidado ir Tobago ir Vengrijos. Dabar jau esu įsitikinęs, kad bus linksma. Taigi, retkarčiais sugrįžkite čia ir artimiausiomis dienomis pamatysite žaidimo rezultatus.

Nov 13, 2007


early snow –
butterfly blooms
in cold cover
rudenio pokštas –
drugiu po sniegu tupi
žiedas raudonas

p.s. Those using MS Internet Explorer may see picture in black and white then please, click on the picture to see it in colours. I am trying to fix the problem but no luck so far. If you have suggestions you could safe my life.

Nov 11, 2007


first snow -
naked dog rose fruits
white toppings
nelauktas sniegas –
nuogos erškėčio uogos
baltom kepurėmfeatured on http://dailyhaiku.blogfa.com/

Nov 9, 2007

Haiku game

We have a game called ‘broken telephone’ in Lithuania. A sentence is passed through a chain of people by whispering it to a person next to you, then he/she whispers further on and so till the last person who announces loudly what he/she have heard. Normally, it is different from what initially was said and more people participate funnier it ends up.I thought why not to bring some fun into haiku writing. So, please, join me in a little game. Rules are simple. You have to email me your name, city, country, email address and indicate languages that you can use for reading or writing haiku. One language is fine too. I’ll make a chain of participants and send a haiku to the first one. Then, inspired by that haiku the participant has to write his own one in the same or another language and send it to me. And so on, until the last person. Then, all chain will be published here and we will see if we want to repeat it.More people will participate, more fun we get, so please, spread the word to the world and comment here if you have suggestions. I’ll be waiting for 1st round registrations until November 16th. The game starts now!

Haiku žaidimas

Dauguma tikriausiai žinote sugedusio telefono žaidimą, kai žodis pašnibždomis perduodamas dalyvių grandinėje, kol galiausiai paskutinis garsiai pasako, ką išgirdo. Rezultatas dažniausiai būna juokingas ir skiriasi nuo pirminės versijos. Pagalvojau, kodėl nepritaikius šio principo kuriant haiku ir truputį pasilinksminti. Taigi, kviečiu pažaisti. Taisyklės paprastos. Atsiųskite man savo vardą, miestą, el. pašto adresą ir nurodykite, kokiomis kalbomis galėtumėt suprasti ar parašyti haiku. Aš sudarysiu dalyvių grandinę ir išsiųsiu pirmą haiku. Tada, pagal suvoktą prasmę dalyvis turi parašyti savo haiku ta pačia ar kita kalba ir atsiųsti man. Ir taip iki paskutinio dalyvio. Tada visa haiku grandinė bus publikuojama čia ir pažiūrėsime, ar verta tai dar kartą pakartoti. Kuo daugiau dalyvių, tuo linksmiau, todėl paskleiskite šią žinią pasauliui ir komentuokite čia, jei turite kokių nors pasiūlymų. Aš registruosiu 1-o rato dalyvius iki lapkričio 16 d.
Te žaidimas prasideda!

Nov 8, 2007

what a dandy --
nut-tree spruces up
with lamb’s-tails
koksai dabišius!
žirginiais išsipuošęs
lazdyno krūmas

Nov 7, 2007

It was snowing for a few hours in the morning. Some snow still shines in twilight – what a poetic reminder to get winter tyres.

guests arrive
the cat rolls itself up
on a car hood
svečiai atvyko --
ant variklio dangčio
rainas kamuolys
Iš ryto snigo kelias valandas. Šiek tiek sniego vis dar boluoja vakaro prietemoje – poetiškas priminimas pasikeisti padangas.

Nov 5, 2007

squirrel checks
an empty nest box -
roller’s timeshare
smalsi voverė
tikrina paukščio būstą -
rudens iškrėstą

Nov 4, 2007

At this time of the year we are not supposed to have flowers in the fields or snow or thunder. But we have. All in one. Most likely it is because of wrong expectations.

rape flower bows
to unexpected snowflakes
on a short visit
rapsų žiedeliai
lenkias snaigėms nelauktoms
ir vėl geltoni
Šiuo metų laiku lyg ir neturėtų būti žiedų laukuose, ar sniego ar griaustinio. Bet yra. Viskas viename.

Nov 1, 2007

Today, all people in Lithuania are visiting the graves of deceased relatives, where they offer prayers and lay flowers. Cemeteries are lighten up by the candles all night till the last one fades away. Rain adds to the melancholy of the day.

candle‘s shadow
on a leafy ancient grave
no name to recall
žvakės šešėlis
ant bevardžio kapelio
lapų šildomo
Šiandien visi prisimena išėjusius anapilin artimuosius, lanko kapus, puošia juos gėlėmis. Visą naktį kapinės švyti žvakių šviesomis, kol paskutinės nublanksta ryto šviesoje.

Design by Ricardas